Bestyrelsen

Formand: Brian Hansen
Gruppeledere: Lea Lorenzen og Henning Deer
Kasser: Birthe Hansen
Revisor: Lene Ørsager
Forældre i bestyrelsen:
Jan Kristoffersen, Michael Barasinski, Lasse Heckkelboldt, Jan Kjær, Nina Andersen.
Ung i Bestyrelsen:
Simon Kjær og Camilla Larsen

Familiespejd leder: Ina Lorenzen
Mikro leder: Dea Barasinski
Mini leder: Birgitte Jørgensen
Junior leder: Henning Deer
Spejdertrop leder: Emilie Knudsen
Klan leder: Naja Skøtt
Voksenspejder leder: Tom Knudsen

Comments are closed.