Bestyrelsen

Formand: Brian Hansen
Gruppeledere: Lea Lorenzen og Henning Deer
Kasser: Birthe Hansen
Forældre i bestyrelsen: Jan Kristoffersen, Lene Christensen,
Lasse Heckkelboldt, Jan Kjær, Nina Andersen.
Ung i Bestyrelsen: Simon Kjær og Camilla Larsen

Familiespejd leder: Lea, Henning
Mikro leder: Ditte, Lene
Mini leder: Ditte, Lene
Junior leder: Lea, Tom
Spejdertrop leder: Ursus, Henning, Helle
Klan leder: Lene, Peter
Voksenspejder leder: Tom, Karsten

Comments are closed.